განცხადება საგრანტო კონკურსის შესახებ

არასამთავრობო ორგანიზაცია "სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო" სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) პროექტის ”საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერა” ფარგლებში აცხადებს საგრანტო კონკურსს მცხეთა-მთიანეთის  დუშეთის, მცხეთის და თიანეთის მუნიციპალიტეტებში 

 

განცხადება საგრანტო კონკურსის შესახებ

განაცხადის ფორმა საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად

ბიზნეს გეგმის შეფასების კრიტერიუმები

საგრანტო კონკურსის შესარჩევი ეტაპები

© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by