მცირე ბიზნეს ინიციატივები

შესაძლებელია შემდეგი ბიზნეს ჯგუფების ჩამოყალიბება: მშრალი ტიპის ეკოტუალეტის მშენებლობა. ასევე, მზის ხილისა და ბოსტნეულის საშრობების მშენებლობა და შემდეგ, სხვა ბიზნესის მასთან დაკავშირება – ხილის, სამკურნალო მცენარეების, კენკრის შრობა და გაყიდვა.

ბრიკეტირების პრესის მშენებლობა და გაყიდვა, საწვავი ბრიკეტებისა და ჩითილების წარმოება კიდევ ერთი ბიზნეს შესაძლებლობაა.

მსგავსი ბიზნეს ინიციატივების განვითარება ხელს შეუწყობს ოჯახის შემოსავლების ზრდას.

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by