ეკოსანიტარია

მშრალი ტიპის ეკო ტუალეტში ურინა და ფეკალიები ერთმანეთისგან განცალკევდება და ჩაედინება ცალ-ცალკე რეზერვუარში. მათი დამუშავების შემდეგ ვიღებთ პათოგენებისგან გასუფთავებულ სასუქს. ტუალეტისთვის არ არის საჭირო წყალი ჩასარეცხად და მის ასაგებად შესაძლებელია ადგილზე არსებული სამშენებლო მასალების გამოყენება. 

მშრალი ტიპის ეკო ტუალეტის უპირატესობებია:

  • არ საჭიროებს წყლის უწყვეტ წყაროს
  • არ აქვს სუნი და არ იზიდავს ბუზებს, თუ მოვლილია შესაბამისად
  • აშენება შესაძლებელია ადგილზე არსებული მასალებით
  • დიდი რაოდენობით საკვები ნივთიერების მიღების შესაძლებლობა
  • ხელსაყრელია ყველა ტიპის მომხმარებლისთვის (დასაჯდომი, ჩასაცუცქი)

ურინა და ფეკალიები საინტერესო ნედლი მასალაა. მისი გამოყენება შესაძლებელია და უნდა იქნას გამოყენებული სოფლის მეურნეობაში ბუნებრივი საკვები ნივთიერებების ციკლის შესაკრავად და ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დასაცავად დამბინძურებლებისგან. 

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by