ნამჯის ნაგებობები

ნამჯა მკვდარი ღეროვანი მასალაა, რომელიც რჩება ხორბლის, ჭვავის, შვრიისა და სხვა მარცვლეულის მოსავლის აღების შემდეგ. ის, ძირითადად, გამოიყენება საქონლის დასაბინავებლად, მულჩირებისთვის ბაღებსა და ბოსტნებში. ის სრულებით არ ჰგავს თივას, არ წარმოადგენს ცხოვრებისთვის ვარგის პროდუქტს და არ გამოიყენება თივის შემცვლელად.

არსებობს ნამჯის კონსტრუქციის ორი ტიპი: მზიდი და არამზიდი კედლით. ეს უკანასკნელი ყველაზე პოპულარულია და ადვილად დასაფინანსებელია. ძირითადად, კონსტრუქციაში არამზიდი კედლით, ბოძი და ჩარჩო იგება და შემდეგ, ნამჯით იგება კედლები. სტრუქტურის მთლიან სიმძიმეს აკავებს ბოძი/ჩარჩო, რითაც ვიღებთ ძალიან მძლავრ, ხანგრძლივ ნაგებობას.

კონსტრუქციაში არამზიდი კედლით, სტრუქტურისა და სახურავის მთლიან სიმძიმეს ნამჯის პრესი აკავებს. დროთა განმავლობაში, სიმძიმემ შეიძლება ნამჯის პრესი შეკუმშოს და სტრუქტურული პრობლემები გამოიწვიოს. მიუხედავად ამისა, ბევრი შენობა იქნა აგებული მსგავსი მეთოდით, რომლებიც დღესაც არსებობენ და სტრუქტურულად გამართულია.

ნამჯის ნაგებობას ბევრი უპირატესობა აქვს. ის მდგრადი მასალაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის არ აზიანებს გარემოს. დაბალი ფასი, ასევე მიმზიდველი უპირატესობაა უდავოდ.

მას შემდეგ, რაც სახლი აიგება და მოთაბაშირდება, ის გამოიყურება, როგორც სხვა ჩვეულებრივი სახლი. ენერგიის დანაზოგი ძალიან დიდი იქნება ნამჯის საუკეთესო იზოლაციური ხარისხის გამო. ამ ეტაპზე, კვლევები აჩვენებენ, რომ ტერმიტებს არ უყვართ ნამჯის ნაგებობა, რაც დიდი პლუსია სახლის მფლობელისთვის.

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by