მზის საშრობები

მზის საშრობი წარმოადგენს ყუთს, სადაც ხილისა და ბოსტნეულის გასაშრობად გამოყენებულია მზის სითბო. არსებობს საშრობების სხვადასხვა მოდელი. მათი აგება მარტივია. ხილი თავსდება მავთულიან ბადეზე საშრობში, თვით საშრობი იდგმება მზეზე, რომელიც ხილის გაშრობისთვის საჭირო ტემპერატურას იღებს (50-80°ჩ, გააჩნია მოდელს). ჩვეულებრივი, მეტალის ფირფიტა იფარება შუშით, რომელიც წარმოშობს თბილი ჰაერის ნაკადს, რის მეშვეობით ხდება ხილისა და ბოსტნეულის შრობა. ვინაიდან, ხილი არ არის პირდაპირ მზეზე გამოფენილი. ასეთ საშრობებში გამშრალი ხილი და ბოსტნეული ინარჩუნებს ფერს, გემოს, არომატს და კარგად ინახება. 

მზის საშრობში ხილის გაშრობა შესაძლებელია რამდენიმე დღეში (დამოკიდებულია ხილის ტიპზე და მზიან ამინდზე), სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დაცვით. 
 

ხილის შრობა კარგი ბიზნეს შესაძლებლობაა, რადგან გამშრალი ხილისა და ბოსტნეულის ფასი ჩვეულებრივ, უფრო მაღალია, ვიდრე ნედლი, ახალ ხილთან შედარებით. საკუთარი მოხმარებისას, გამშრალი ხილი კარგი დანამატია დღიური დიეტისთვის.

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by