მზის კოლექტორი

მზის ცხელი წყლის სისტემები იყენებენ მზის ენერგიას ცხელი წყლის გასაცხელებლად მზის შემგროვებელი პანელების მეშვეობით.

მზის წყლის გამაცხელებელი შეიძლება გამოყენებული იქნას, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე საწარმოო დანიშნულებით და შესაძლებლობას იძლევა შეინახო ცხელი წყალი იმდენ ხანს, რამდენიც საჭიროა. ეს სისტემა არ აბინძურებს გარემოს და არ გამოყოფს მავნე ნივთიერებებს, ამასთან, ძალზე ეკონომიურია. 

მზის ენერგია სითბოს სახით გადაეცემა წყლის/ანტიფრიზის ხსნარს და იზოლირებული სადენების მეშვეობით ხდება მისი ცირკულაცია კოლექტორიდან ცხელი წყლის ავზში. შემნახველ ავზში ცირკულაციის დროს ის გადასცემს თავის სითბოს ავზში განთავსებულ წყალს და შემდგომ, გადის ცხელი წყლით მომარაგების სისტემაში. უკან დაბრუნებისას ცხელი წყალი გრილდება.

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by