ნიტრატის ტესტი

ნიტრატის ანალიზისთვის გამოიყენება სწრაფი ტესტი, რომელიც აჩვენებს წყალში ნიტრატის შემცველობას. ქაღალდის პატარა ზოლი ეშვება წყალში და ის იცვლის ფერს თეთრიდან მუქ ვარდისფერამდე იმის და მიხედვით, თუ რა რაოდენობის ნიტრატია წყალში. მიკროორგანიზმების რაოდენობა ლიტრ წყალში იზომება ფერადი მაჩვენებლის საშუალებით, რომელიც მოთავსებულია ტესტის ყუთზე. 

ანალიზის ჩატარება შეიძლება სკოლის მოსწავლეებთან ერთად, რომლებიც თვითონ ამოწმებენ თავის სასმელ წყალს. ეს ძალიან ეფექტური საშუალებაა ცნობიერების ასამაღლებლად.

თითქმის ყველა თემში, სადაც სასმელად ჭის წყალს იყენებენ, ნაპოვნია ნიტრატების ის რაოდენობა, რაც აღემატება ევროკავშირისა და საქართველოს მიერ დაწესებულ ზღვარს.

Click to enlarge
Click to enlarge
© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by