მზის წყლის დისტილატორი

მზის წყლის დისტილატორი იმეორებს იმ გზას, როგორც ბუნება წარმოქმნის წვიმას. მლაშე ან მარილიანი წყალი თავსდება მზის სახდელში ნახვრეტის საშუალებით, რომელიც თვითონ სახდელზეა მოთავსებული. მზის ენერგია აცხელებს წყალს აორთქლებამდე. როგორც კი წყალი აორთქლდება, ორთქლი იწევს მაღლა და კონდენსირდება შუშის ზედაპირზე შესაგროვებლად. ეს პროცესი წყალს აშორებს ყველანაირ დამაბინძურებელს, როგორიცაა მარილები და მძიმე მეტალები, ასევე ანადგურებს მიკრობიოლოგიურ ორგანიზმებს. მზის სახდელით შესაძლებელია ოჯახისთვის საკმარისი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

მზის წყლის დისტილატორის აგება შესაძლებელია ადგილზე არსებული მასალებით. სახდელი ზაფხულში აწარმოებს საშუალოდ 75 ლიტრ სასმელს წყალს დღიურად. ზამთარში წყლის რაოდენობა ორჯერ ნაკლები იქნება. დანაგარს არ გააჩნია მოძრავი ნაწილები და მხოლოდ მზის ენერგიაა საჭირო მისი მუშაობისთვის.

Click to enlarge
Click to enlarge
Click to enlarge
© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by