პუბლიკაციები

პოსტერები

 ბრიკეტირების დანადგარი

 CO2 ნახშირბადის ციკლი

 მზის ენერგიის გამოყენება სოფლად

 მზის წყლის გამაცხელებელი

 მზის ხილისა და ბოსტნეულის საშრობი

 საშრობის სქემა

 თბური აირების ციკლი ბუნებრივ დათბობაში

 სახლის მზის გათბობის სისტემა


პუბლიკაციები

 ბიომასის გამოყენება

 მშრალი ტიპის ეკოტუალეტები: პრინციპები, მოხმარება, მშენებლობა

 მზის წყლის კოლექტორების აგება

 მზის ხილისა და ბოსტნეულის საშრობები

 შარდისა და ფეკალური მასის გამოყენება სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში

 უსაფრთხო სანიტარია

 წყლის მახასიათებლები

 ცხელი წყლის მზის კოლექტორების მშენებლობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო
 
 ტყის არამერქნული პროდუქტებიდან შემოსავლების მიღების შესაძლებლობები
 
 
© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by