ბმულები
  Women in Europe for a Common Future

http://wecf.eu
   
Church World Service

http://www.churchworldservice.org
   
OXFAM

http://www.oxfam.org.uk
   
Greens Movement of Georgia

http://greens.ge

 

© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by