სიახლეები
03.10.2016 - დუშეთის მუნიციპალიტეტში ევროკავშრის მიერ დაფინანსებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები გაიხსნა
06.09.2016 - პრეზენტაცია ტყის არამერქნული პროდუქტების ბაზრის კვლევის შესახებ
27.10.2015 - სემინარი ენერგო კოოპერატივებზე საქართველოში
08.09.2015 - განცხადება საგრანტო კონკურსის შესახებ
29.07.2015 - პროექტი „ტყის პროდუქტების შეგროვება - ქალთა ჯგუფებისათვის ბაზრების მოპოვება
04.12.2014 - ახალგაზრდების ჩართვა სოფლის თემებში კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და ენერგოეფექტურობის საკითხებში ცნობიერების ამაღლების გამავრცელებლების სახით
01.12.2014 - ქალების წვდომა ენერგიაზე საქართველოში - გამოწვევები და რეკომენდაციები
18.08.2014 - სახელმძღვანელო საგრანტო განაცხადების წარდგენის შესახებ
18.08.2014 - განცხადება საგრანტო კონკურსის შესახებ მცხეთის, დუშეთის და თიანეთის მუნიციპალიტეტებში
18.08.2014 - განაცხადის ფორმა საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად
4
© 2014, სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო.
Created by