ა-ჰ
აბზინდა
Artemisia absinthium
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-ოქტომბერი
ანისული
Anisum vulgare
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
ასისთავა
Centaurium erythraea
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ივლისი
ასკილი
Rosa canina
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-დეკემბერი
ასფურცელა
Tanacetum vulgare L.
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ოქტომბერი
ბალბა
Malva sylvestris
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-აგვისტო
ბარამბო
Melissa officinalis
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ბარისპირა (სამკურნალო)
Stachys officinalis
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-აგვისტო
ბეგქონდარა
Thymus collinus
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
ბირკავა
Agrimonia eupatoria
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი - სექტემბერი
გვერდელა
Pimpinella saxifraga
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-აგვისტო
გვირილა
Matricaria chamomilla
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
გლედიჩია
Gleditsia Triacanthos L.
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ივლისი
გლერძა
Astracantha caucasica
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
გულყვითელა
Calendula officinalis L.
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
დაფნა
Laurus nobilis
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-ნოემბერი
დედოფლისთითა
Veronica chamaedrys
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
დეკა
Rhododendron caucasicum
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივნისი
დვალურა
Bistorta officinalis
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივლისი
დიდგულა (ანწლი)
sambucus nigra
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
ეკალღიჭი
Smilax excelsa
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
ეკლის ხე
Robinia pseudoacacia
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივნისი
ენდრო
Rubia tinctorum
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ნოემბერი
ენდრონიკა
Galium odoratum
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-სექტემბერი
ენოთერა
Oenothera biennis
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-აგვისტო
ვარდკანაფა
Eupatorium cannabinum
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ვარდკაჭაჭა
Cichorium intybus
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ოქტომბერი
ვაშლი (ანტონოვკა)
Malus pumila Antonovka
შეგროვების პერიოდი:
ოქტომბერი-ნოემბერი
ვაშლი (გოლდენი)
Malus domestica ‘Golden delicious’
შეგროვების პერიოდი:
ოქტომბერი-ნოემბერი
ვაშლი (თურაშაული)
Malus domestica ‘Turashauli’
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
ვაშლი (კეხურა)
Malus domestica ‘Kekhura’
შეგროვების პერიოდი:
ოქტომბერი-ნოემბერი
ვაშლი (შაფრანი)
Malus domestica ‘Shaphran’
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
ვაშლი (ცარსკი)
Malus domestica ‘Tsarsky’
შეგროვების პერიოდი:
ოქტომბერი-ნოემბერი
ვერბენა
Verbena Officinalis
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ვირისტერფა
Tussilago farfara
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ივლისი
ზამბახი
Iris pallida
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივნისი
ზაფრანა
Crocus speciosus
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
ზეთისხილი
Olea europaea
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-დეკემბერი
ზიზილა
Bellis perennis
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-სექტემბერი
ზღმარტლი (ტყის)
Mespilus germanica
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ნოემბერი
თავსისხლა
Sanguisorba officinalis L.
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
თავშავა
Origanum vulgare
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
თავცეცხლა
Galeopsis ladanum L.
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
თუთუბო
Rhus coriaria L.
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივნისი
თხილი (ტყის)
Corylus avellana
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
ია (მინდვრის)
Viola arvensis
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-ნოემბერი
იაჟუჟუნა
Viola tricolor
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-ოქტომბერი
იასამანი
Syringa vulgaris L.
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-ივლისი
ირაგა
Anthemis arvensis
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
იფანი
Fraxinus excelsior
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-აგვისტო
კაკალი
Juglans regia
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
კალმახა (ხის სოკო)
Pleurotus ostreatus
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-აგვისტო
კვრინჩხი
Prunus spinosa L.
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-ოქტომბერი
კილამურა
Polypodium vulgare L.
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
კლდის დუმა
Sedum caucasicum
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
კოწახური
Berberis vulgaris
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
კრაზანა
Hypericum perforatum
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ივლისი
კულმუხო
Inula helenium
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
კუნელი (შავი)
Crataegus pentagyna
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
კუნელი (წითელი)
Crataegus microphylla
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
ლამაზა
Silene compacta
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ივლისი
ლაშქარა
Symphytum officinale
შეგროვების პერიოდი:
მაისი - სექტემბერი
ლენცოფა
Hyoscyamus niger
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
ლეშურა
Bryonia Alba
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-აგვისტო
ლომისკბილა
Leontodon hispidus
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ოქტომბერი
მაჟალო
Malus orientalis Uglitz.
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-ნოემბერი
მარმუჭი
Alchemilla erythropoda
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-სექტემბერი
მატიტელა (ჩვეულებრივი)
Polygonum aviculare
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ოქტომბერი
მაყვალი
Rubus hirtus
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
მდგნალი
Salix caprea L.
შეგროვების პერიოდი:
მარტი-მაისი
მთის პიტნა
Calamintha grandiflora L.
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-სექტემბერი
მინდვრისნემსა
Galium verum
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ივლისი
მოცვი (კავკასიური)
Vaccinium arctostaphylos
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
მოცვი (ლურჯი)
Vaccinium uliginosum
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-აგვისტო
მოცვი (მთის)
Vaccinium myrtillus
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-აგვისტო
მოცვი (წითელი)
Vaccinium vitis-idaea
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
მოცხარი (აღმოსავლური)
Ribes orientale
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-აგვისტო
მოცხარი (კლდის)
Ribes biebersteinii
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
მოცხარი (მთის)
Ribes alpinum
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-აგვისტო
მრავალძარღვა
Plantago major L.
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ოქტომბერი
ნაღველა (ჯვრისებრი)
Gentiana Cruciata
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ოქტომბერი
ნეგო
Helichrysum graveolens
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ოქტომბერი
ნემსიწვერა
Geranium silvaticum
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ნიგვზისძირა
Geum urbanum L.
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-სექტემბერი
ნუში
Amygdalus communis L.
შეგროვების პერიოდი:
მარტი-ივლისი
ონტკოფა
Physalis alkekengi L.
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ოქტომბერი
ორკბილა
Bidens tripartita
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ოროვანდი
Arctium lappa
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ოფი
Populus nigra
შეგროვების პერიოდი:
მარტი-ივნისი
ოქროწკეპლა
Solidago Virgaurea
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-სექტემბერი
პანტა
Pyrus caucasica
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-ოქტომბერი
პარნასურა
Parnassia palustris
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
პირშუშხა
Armoracia lapathifolia
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-აგვისტო
პირწმინდა
Ajuga genevensis
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-აგვისტო
პიტნა (ტყის)
Mentha longifolia
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ოქტომბერი
ჟაბო
Cheiranthus cheiri
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-ივნისი
ჟასმინი
Jasminum officinale
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-ოქტომბერი
ჟოლო
Rubus idaeus
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-სექტემბერი
ჟუნჟრუკი
Stellaria media
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ჟუნჟრუკი (ტყის)
Stellaria holostea
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
რეზედა
Reseda odorata
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი - სექტემბერი
როზმარინი
Rosmarinus officinalis
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
რძიანა
Daphne mezereum
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
სალბი
Salvia glutinosa L.
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
საპონა
Saponaria officinallis
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
სელიჭა
Linaria Vulgaris
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
სვია (ჩვეულებრივი)
Humulus lupulus
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
სურო (კოლხური)
Hedera colchica
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-ნოემბერი
ტარხუნა
Artemisia dracunculus
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-აგვისტო
ტუხტი (სამკურნალო)
Althaea officinalis L.
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
ტყემალი
Prunus cerasifera
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ნოემბერი
ტყვიაბალახა
Plumbago europaea
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ნოემბერი
ტყის კამა
Peucedanum officinale
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
უზანი
Viburnum lantana
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
უკადრისა
Impatiens noli-tangere
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივლისი
უნაბი
Ziziphus jujuba
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
უსუპი
Hyssopus officinalis
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-სექტემბერი
უჯანგარი
Artemisia annua
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
ფარსმანდუკი
Achillea millefolium
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
ფერისცვალა
Daucus carota
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
ფისოვანა
Viscaria vulgaris
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივნისი
ფურისულა
Primula vulgaris
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივლისი
ფუტკარა
Digitalis ferruginea
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ქაცვი
Hippophae rhamnoides L.
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-ოქტომბერი
ქლიავი (ალიბუხარი)
Prunus domestica subsp. Italica
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
ქლიავი (ოტური)
Prunus domestica ‘Oturi’
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
ქლიავი (ღოღნოშო)
Prunus insititia
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-ოქტომბერი
ქლიავი (შავი)
Prunus domestica
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
ღანძილი (მთის)
Allium victorialis
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-აგვისტო
ღვედკეცი
Periploca Graeca
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
ღიღილო
Centaurea cyanus
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ივლისი
ღიჭა
Sonchus arvensis
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-ოქტომბერი
ღოლო
Rumex confertus
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივლისი
ყანის ბირკა
Caucalis daucoides
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ივლისი
ყვავტყემალი
Amelanchier Rotundifolia
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-აგვისტო
ყვანჩალა
Stachys Sylvatica
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
შავბალახა
Leonurus cardiaca
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ოქტომბერი
შვიტა
Equisetum arvense
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-მაისი
შინდი
Cornus mas
შეგროვების პერიოდი:
აგვისტო-სექტემბერი
შოთხვი
Padus racemosa
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-აგვისტო
შტოში
Oxycoccos quadripetalus
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-სექტემბერი
ჩალამძივი
Coix lacryma-jobi
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
ჩალაყვავილი
Butomus umbellatus
შეგროვების პერიოდი:
ივლისი-აგვისტო
ჩიტავაშლა
Pyracantha coccinea
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
ჩიტიბუდა
Neottia nidus avis
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივლისი
ჩიტისთავა
Gagea lutea
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
ცაცხვი
Tilia begonifolia
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ცახის ბალახი
Descurainia sophia
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ივლისი
ცახცახა
Briza media
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივნისი
ცერცვეკალა
Alhagi Pseudalhagi
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-აგვისტო
ცირცელი
Sorbus aucuparia
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ნოემბერი
ძაღლყურძენა
Solanum nigrum
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ძახველი
Viburnum opulus
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-სექტემბერი
ძირმწარა
Aristolochia Clematitis
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-სექტემბერი
ძირტკბილა
Glycyrrhiza glabra
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ძიძო (სამკურნალო)
Melilotus officinalis
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-სექტემბერი
წაბლი (ჩვეულებრივი)
Castanea sativa
შეგროვების პერიოდი:
ოქტომბერი-ნოემბერი
წალიკა
Polygonum hydropiper
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ოქტომბერი
წიწმატურა
Capsella bursa-pastoris
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-ოქტომბერი
წნორი
Salix alba
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-მაისი
წყავი
Prunus laurocerasus
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
ჭალაფშატა
Elaeagnus angustifolia L.
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ოქტომბერი
ჭანგა (მხოხავი)
Agropyron repens
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-სექტემბერი
ჭინჭარი
Urtica dioica
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ივლისი
ჭინჭრის დედა
Lamium album
შეგროვების პერიოდი:
აპრილი-ოქტომბერი
ჭყიმი
Anthriscus nemorosa
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ხახვთესლა
Lysimachia Verticillata
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-აგვისტო
ხბოშუბლა
Galega officinalis L.
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-სექტემბერი
ხეშავი
Rhamnus cathartica
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-სექტემბერი
ხურმა (კავკასიური)
Diospyros lotus L.
შეგროვების პერიოდი:
სექტემბერი-ოქტომბერი
ხურტკმელი
Grossularia reclinata
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივლისი
ჯადვარი
Orchis maculata
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-ივნისი
ჯინჭარა
Phlomis tuberosa
შეგროვების პერიოდი:
ივნისი-ივლისი
ჯიქა
Lonicera caprifolium
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-აგვისტო
ჯონჯოლი
Staphylea colchica
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-აგვისტო
ჯუთი
Euphorbia helioscopia
შეგროვების პერიოდი:
მაისი-აგვისტო